از یاقوت تا شقایق
سرگرمی تفریحی اطلاعات عمومی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: یوسف اقتصادی - دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠

چند جمله از گابریل گارسیا مارکز :

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعثاشک ریختن تو نمی شود.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

اگر کسی تو را آن طور که می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیستکه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمسکند.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند،نگذران.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی وسپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

به چیزی که گذشت غم مخور، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با این حال همواره بهدیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتمادنکنی.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاقمی افتد که انتظارش رانداری.

و چند جمله جالب :

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

عقلش آنقدر بزرگ بود که هیچ کلاهی به راحتی به سرش نمی رفت.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

دهان تنها عضو نان آور بدن است.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

همه ی تولد ها با گریه شروع میشوند.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

اگر فشار نبود کسی نمی توانست از ذغال، الماس بسازد.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

آن قدر به قسط عادت کرده ام که برای جان دادن به عزراییل هم جانمرا قسط بندی کرده ام.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

شب قاب ستاره های تنهایی است.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

طولانی ترین سفرها نیز یک روز با گامی کوچک آغاز میشود.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

هر رفتنی رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت.

<!--[if !vml]-->bullet<!--[endif]-->

در بن بست هم راه آسمان باز است پرواز را بیاموز.

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


border="0" ALT="Google" align="absmiddle">