از یاقوت تا شقایق
سرگرمی تفریحی اطلاعات عمومی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: یوسف اقتصادی - پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

خودت را به داشتن نیت خوب ومقصد زیبا عادت ده ، تا در خواسته هایت موفق شوی .

- آن قدر قوی باشیم که هیچ چیز نتواند آرامش فکری مان رابهم بزند .

- با هر فردی که مواجه می شویم ، درباره سلامتی ، خوشبختی وسعادت حرف بزنیم .

- کاری کنیم که همه دوستانمان احساس کنند که نقطه قوتی منحصر به فرد در آنان وجود دارد.

- به جنبه مثبت قضایا بنگریم وخوشبین باشیم .

- فقط به چیزهای خوب بیندیشیم ، فقط برای رسیدن به بهترین ها تلاش کنیم وفقط در انتظار

 بهترین ها باشیم .

- نسبت به موفقیت وپیشرفت دیگران همان اندازه از خود شور و شوق نشان دهیم که در مورد

موفقیت وپیشرفت های فردی مان خوشحال می شویم .

- اشتباهات گذشته را فراموش کنیم وبه سوی موفقیت های ببشتر در آینده گام برداریم .

- ظاهری بشاش ومتبسم داشته باشیم وبا هر موجود زنده ای با لبخند مواجه شویم .

-برای بهتر شدن خود آنقدر وقت اختصاص دهیم که وقتی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته

 باشیم .

- در دل آن قدر شاد باشیم که جایی برای نگرانی ، خشم و وحشت وجود نداشته باشد .

- طرز تلقی مثبتی نسبت به خود داشته باشیم واین حقیقت را نه با صدای بلند ، بلکه با اعمال و

 رفتارمان به دنیا نشان دهیم .

 
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


border="0" ALT="Google" align="absmiddle">