از یاقوت تا شقایق
سرگرمی تفریحی اطلاعات عمومی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: یوسف اقتصادی - یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠

شیر و گرگ و روباهى با هم بشکار رفتند، و گاو و آهو و خرگوشى شکار کردند.
شیر به گرگ گفت : اینها را بین ما تقسیم کن .
گرگ گفت : گاو براى شما جناب شیر، آهو براى خودم ، و خرگوش هم براى روباه .
شیر به خشم آمد. گلوى گرگ را گرفت و سرش را از بدن جدا کرد.
سپس شیر به روباه گفت : تو آنها را تقسیم کن .
روباه زیرک گفت : گاو براى صبحانه ، آهو براى ناهار، خرگوش هم براى شام شما باشد
شیر خوشحال شد و پرسید: چه کسى این قسمت عادلانه را به تو آموخت ؟
روباه پاسخ داد: سر گرگ ، عالى جناب

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


border="0" ALT="Google" align="absmiddle">