از یاقوت تا شقایق
سرگرمی تفریحی اطلاعات عمومی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: یوسف اقتصادی - پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠

محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل مى کند: جمعیت زیادى در محضر امیرالمؤ منین علیه السلام بودند. شخصى برخاست و از حضرت سؤ الاتى کرد. و آشکار شد که او را معاویه فرستاده تا مسائلى را که پادشاه روم از معاویه کرده و او از جواب عاجز مانده ، از حضرت امیر بپرسد. یکى از آن سؤ الات این بود:
ما عشرة اشیاء بعضها اشد من بعض ؟.
آن ده چیزى که یکى از دیگرى سختتر است چیست ؟
حضرت امیر پاسخ را بر عهده امام مجتبى گذاشت و ایشان در جواب فرمود:
1 - سخت ترین چیزى که خداوند آن را آفریده ، سنگ است .
2 - سخت تر از سنگ ، آهن است که به وسیله آن سنگ شکسته مى شود.
3 - سخت تر از آهن ، آتش است که آهن را ذوب مى کند.
4 - سخت تر از آتش ، آب است که آتش را خاموش مى کند.
5 - سخت تر از آب ، ابر است که آب را با خود در فضا حمل مى کند.
6 - سخت تر از ابر، باد است که ابر را به حرکت در مى آورد.
7 - سخت تر از باد، فرشته اى است که باد را مى فرستد.
8 - سخت تر از فرشته موکل بر باد، عزرائیل است که او را مى میراند.
9 - سخت تر از عزرائیل ، مرگ است که عزرائیل را مى میراند.
10 - سخت تر از مرگ ، فرمان پروردگار است که مرگ را نیز نابود مى سازد.
در اینجا مرد شامى گفت : گواهى مى دهم که تو به راستى ، فرزند رسول خدائى ، و حضرت على علیه السلام به امر حکومت از معاویه سزاوارتر است .
آنگاه مرد شامى پاسخ سؤ الات را نوشته و براى معاویه برد و معاویه هم براى قیصر روم فرستاد.
پس از چندى از پادشاه روم نامه اى به دست معاویه رسید که در آن نوشته شده بود: ما هذا جوابک و ما هو الا من معدن النبوة و موضع الرساله ، اى معاویه چرا با سخن دیگرى با من سخن مى گوئى ، و پاسخى که از خودت نیست ، به من مى دهى . به مسیح سوگند، این جواب از تو نیست و جواب جز از خاندان رسالت نمى باشد.
آگاه باش که اگر یک درهم از من بخواهى ، نخواهم داد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


border="0" ALT="Google" align="absmiddle">