زمین خوردن بار سوم


                  مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا به جای

                  آورد . لباسش را پوشید و راهی خانه خدا شد.

                  در راه رفت ، مرد با شدت زمین خورد ، ولی نا امید نشد ، بلند شد

                  و به خانه بازگشت و لباسهایش را نیز عوض

                  کرد . سپس دوباره برای بجای آوردن نماز در خانه خدا ، راهسپار شد

                  که بار دیگر در همان منطقه قبلی در راه رفت

                  با شدت زمین خورد ، ولی باز مأیوس نشد . بار دیگر به خانه برگشت

                  و جامه اش را جاگزین کرد و راهی خانه خدا

                  شد . در راه با مردی که چراغی بر دست داشت آشنا شد و از او پرسید

                  : برای چه همراه من می آیید ؟

                  مرد در پاسخ وی گفت : دیدم شما دوبار در این راه زمین خوردید و

                  آمدم تا شما با نور این چراغ بار دیگر به زمین

                  نخورید ! مرد چیزی نگفت تا اینکه هر دو به خانه خدا رسیدند . مرد

                  اول از مرد دوم ( مرد چراغ به دست ) پرسید :

                  آیا شما با من داخل میشوید ؟ مرد دوم در پاسخ گفت : خیر ؟ مرد

                  اول اصرار ورزید ، ولی مرد دوم رازی نشد تا

                  اینکه مرد اول علت را جویا شد و مرد دوم گفت : من شیطان هستم !

                  من شما را در راه مسجد دیدم و این من بودم

                  که باعث زمین خوردن شما شدم . در بار اول که به زمین خورید و نا

                  امید نشدید ، خدا تمام گناهانتان را بخشید ، در

                  بار دوم نیز خدا تمام گناهان خانواده ات را بخشید . آنگاه بود که

                  من ترسیدم اگه یک بار دیگر زمین بخورید ، خدا

                  گناهان تمام افراد دهکده ات را ببخشد ، برای همین سلامت رسیدن تو

                  را به اینجا بیشتر می پسندم .

                   نتیجه گیری :

                  کار خیری را که میخواهید انجام دهید ، هرگز به تعویق نیندازید ،

                  زیرا هرگز نمی دانید که اجر و

                  پاداش آن کار چه قدر است . پارسایی شما می تواند جان افراد

                  بسیاری را نجات دهد .

/ 0 نظر / 76 بازدید