دانستنیهایی جالب درباره بدن انسان


 

بشر پر حرف ترین موجود روی زمین است.

محققان حد متوسط عمر بشر را هفتاد سال گرفته اند که در این مدتانسان 13 سال حرف می زند، 6 سال غذا می خورد و 23 سال نیز می خوابد.

هر نفر به طور متوسط صدها تن غذا می خورد. اگر وزن افراد را 75 تا 80 کیلو گرم بگیریم باید گفت هر فرد در عمر خود 1250 تا 1335 برابر وزنش غذا میخورد.

در مدت یک روز یا 24 ساعت 1000 لیتر هوا تنفس میکند و قلبش در هر 1 دقیقه 80 تا 100 بار می زند. با این شرایط قلب انسان در طول زندگیش دو میلیارد و 58 میلیون بار بدون وقفه و اغلب بدون کوچکترین مشکلی می زند.

حساسترین عضو بدن چشم است که می تواند 10 هزار رنگ را تشخیصدهد.

نوزادان تا 8 ماهگی دنیا را سیاه وسفید می بیند.

انسان تنها موجودی است که راست قامت است و روی دو پا راه می رودودر طول روز به طور متوسط 20 هزار قدم بر می دارد یعنی 7 میلیون قدم در سال. در 70سالگی تعداد این قدمها به 500 میلیون می رسد یعنی 500 هزار کیلومتر راه رفته.

با این محاسبات می توان نتیجه گرفت که هر فرد در طول زندگیش میتواند 9 بار کره ی زمین را دور بزند و با پای پیاده به کره ی ماه برود با توجه بهاینکه فاصله زمین تا ماه 390 هزار کیلومتر است .....

بدن انسان به وسیله ی پوشش شگفت انگیزی محافظت میشود این پوششپوست بدن است که در هر ساعت 30 میلیون میکروب روی آن مینشیند و 29 میلیون آن کشتهمیشود و پس از 2 ساعت از این 30 میلیون فقط 7 هزار تای آن باقی می ماند.

در بدن انسان بین 2 تا 4 میلیون نقطه ی درد و جود دارد که حساسیتآن نسبت به موقعیت پوست بدن فرق دارد. بدن انسان قدرت مقاومت شگفت انگیزی دارد و میتواند گرمای 44 تا 45 درجه را تحمل کند و حتی اگر به تدریج گرم شود در فضای خشک میتواند 150 تا 160 درجه حرارت را تحمل کند و بالاترین میزان برودت که بدن قادر بهایستادگی در برابر آن است 27 درجه زیر صفر است.

انسان می تواند 52 روز تنها با خوردن آب زنده بماند.

برگرد...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید